March 6, 2017

Вътрешни системи за събиране

Изграждане на вътрешни за предприятието системи за събиране на просрочени вземания

„ Ди Ем Джи Консулт“ ООД е бързоразвиваща се българска компания специализирана в управлението и събирането на просрочени вземания. Компанията стартира своята дейност като консултантско дружество занимаващо се с изграждане на вътрешни за предприятията системи за събиране на просрочени вземания. Това е процес свързан с:

  • Оценка на дългът, който има да събира предприятието, натрупан в следствие на предоставени стоки и услуги на свои клиенти;
  • Оценка на работните процеси занимаващи се пряко със събиране на просрочените вземания;
  • Изготвяне на предложение за промяна на работните процеси;
  • Изготвяне на подробна методика за работа на отделите в компанията и тяхното взаимодействие по между си;
  • Обучение на персонал;
  • Внедряване на нови технологии