March 6, 2017

ЗА НАС

“Ди Ем Джи Консулт“ e специализирано дружество за управление и събиране на вземания, както и предоставяне на Call Center услуги.  Ние предлагаме решения, които помагат на клиентите ни да изградят стабилни и дългосрочни отношения с техните клиенти /длъжници/, да ръководят делата си по-ефективно и вследствие на това да увеличат печалбата си.

Разполагаме със собствена телефонна централа, която позволява едновременно провеждане на над 250 входящи и изходящи обаждания. Специално обученият персонал и разработеният конкретно за спецификите на работа софтуер гарантират ефективност и бързина при обработване на големи масиви от клиенти.

„Ди Ем Джи Консулт“ ООД отговаря на всяко едно обаждане бързо и професионално 12 часа/7 дни в седмицата. Ние гарантираме, че се отнасяме към всеки клиент с еднакво внимание независимо от големината и обхвата на проекта.

Европейско финансиране