March 6, 2017

Кол Център

Предоставяне на кол център услуги

„Ди Ем Джи Консулт“ ООД предлага аутсорсинг на бизнес процеси с цел оптимизиране на разходите на клиентите си чрез предоставяне на кол център услуги. „Ди ЕМ Джи Консулт” разработва индивидуални решения, съобразени с изискванията и конкретният бизнес на всеки отделен клиент. Нашата цел е да подпомогнем развитието на Вашата компания. Ние Ви предлагаме професионални услуги за приемане на входящи обаждания адресирани до Вас, като така намаляваме Вашите оперативни разходи, осъществявайки по-добро обслужване на клиентите Ви.

Аутсорсингът има много предимства – намаляване на персонала във Вашата фирма, отстраняване на пропуските при обслужване на клиенти и намаляване на времето за отговор между клиента и бизнеса, което благоприятства за подобряване позицията Ви на пазара. При провеждане на кампании за директен маркетинг, броят входящи обаждания може да варира. Подобни промени в обема на обажданията, на които Вашият офис не може да отговори, означава пропуснати възможности. Партньорството с „Ди Ем Джи Консулт“ ООД ще ви предостави възможност да няма пропуснати обаждания или бизнес възможности.

„Ди Ем Джи Консулт“ ООД отговаря на всяко позвъняване адресирано до Вас, бързо и професионално. Ние, може да Ви гарантираме, че се отнасяме към всеки клиент с еднакво внимание независимо от големината на обхвата на проекта.

Приемане на входящи/изходящи телефонни обаждания:

 • Рекламни кампании;
 • Обслужване на медийна кампания с гласуване по телефон;
 • Маркетингови кампании;
 • Приемане на обаждания и извършване на регистрация на спечелили в промоционални игри.

Обслужване на магазинна мрежа:

 • Приемане на поръчки и запитвания от крайни клиенти;
 • Обслужване на клиенти по отношение на запитване за цени и наличен асортимент в магазинната мрежа;
 • Информационно обслужване на клиенти по отношение на предоставените продукти и услуги;
 • Рекламации, заявки при гаранционно и извънгаранционно обслужване;

Изходящи маркетингови кампании:

 • Провеждане на социологически проучвания;
 • Телефонни интервюта;
 • Проучване на степен на удовлетвореност на крайни клиенти на компанията;
 • Осъществяване на изходящи обаждания с цел продажба по телефона на продукт или услуга;

Обслужване на интернет/Фейсбук страници:

 • Отговаряне на FAQ

Информационно обслужване със  СМС съобщения и имейли.

 • Напомнящи съобщения;
 • Предоставяне чрез СМС на нов продукт/ услуга/ промоция на крайни клиенти;
 • Изпращане на поздравителни съобщения и имейли;
 • Отговаряне на имейли;

Предлагаме

 • Помагаме за правилното структуриране на съобщенията включващи цялата ваша информация.
 • Сортираме информацията по клиенти, начини на изпращане и интервал от време за изпращане.
 • Специализираният софтуер за СМС съобщения гарантира правилно и ефективно изпращане на информацията.

Гарантираме, че точните съобщения ще бъдат получени в съответствие с вашите инструкции.